Społeczeństwo

Obywatelskie

- świadome społeczeństwo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Aktualności - O projekcie - Szkolenie - Kontakt - Linki - Porady - Media - Opinie

Menu

Zapraszamy do punktów porad:

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
SISG Siedziba
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27
16-300 Augustów
Tel./fax 087/643 01 00

wtorek 10:00 do 13:00
czwartek 14:00 do 17:00

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy w Kuriance
Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy w Kuriance

Kurianka 43
16-315 Lipsk
Tel. 087/641 76 19

wtorek 9:00 do 13:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 34
16-500 Sejny

wtorek 14:00 do 17:00
czwartek 10:00 do 13:00


Dziś jest Niedziela, 24 styczeń 2021 r.
Linki

Trybunał Konstytucyjny

 • orzeczenia TK
 • skarga konstytucyjna
 • wszystkie polskie konstytucje
 • linki do innych najważniejszych urzędów w Polsce
 • linki do sądów i konstytucji innych państw

Sejm

 • wszystkie ustawy i Konstytucja
 • linki do innych ciekawych stron prawniczych i nie tylko..

Komenda Główna Policji

 • wszystko o Policji i o aktach prawnych z nią związanych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • prawo oświatowe

Główny Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

 • wszystko o prawie konsumenckim

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

 • działania na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją 

Federacja Konsumentów

 • wszystko o prawie konsumenckim i jeszcze trochę

Rzecznik Praw Obywatelskich

 • ustawy o RPO
 • poradniki
 • broszury
 • jak pisać różnego rodzaju skargi

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 • wszystko o prawach człowieka i aktach z tym związanych
 • linki do stron organizacji międzynarodowych

Polskie Centrum Mediacji

 • wszystko o mediacji

Związek Biur Porad Obywatelskich

 • poradnictwo obywatelskie
 • porady  przydatne adresy

Centrum Edukacji Obywatelskiej

 • edukacja młodzieży
 • scenariusze lekcji
 • publikacje

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

 • działalność studenckich poradni prawnych

Porada Prawna

 • największy w polskim internecie serwis udzielający bezpłatnych porad na temat zagadnień prawnych

Serwis poświęcony prawu pracy

 • napisane prostym, przystępnym językiem, dla ludzi o pracy

Hoga.pl

 • informacje o zmianach w prawie, wzory pism,
 • poradniki prawne,
 • informacje o postępowaniach,
 • słownik prawniczy, a nawet paremie łacińskie,
 • Unia Europejska - co wchodzi w życie oraz jakie są projekty, akty prawne

Dom Wydawniczy ABC

 • wszystkie Dz. U. i M.P. od 1996 r.
 • najnowsze zmiany w prawie
 • adresy ZUS, Urzędów Skarbowych, sądów, prokuratur

Lex

 • podstawowe akty prawne kodeksy
 • Dz. U. i MP od 1995 r.
 • najnowsze zmiany w prawie
 • linki do stron korporacji prawniczych

Podatki.pl

 • informacja podatkowa
 • jak rozpocząć działalność gospodarczą

Wydawnictwo Infor

 • zmiany przepisów, porady
 • baza adresowa
 • formularze i wzory pism etc.
 • podstawowe akty prawne

Strefa prawa on-line  

 • Twoja strefa prawna on-line 

Wyszukiwarka pomocy  

 • adresy instytucji które pomagają ofiarom przestępstw

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

 • Organizacja pożytku publicznego. Cele: inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej; ochrona konsumentów; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu; reintegracja społeczna i zawodowa; prowadzenie działalności charytatywnej


Udzielamy porad w sprawach:
 • mieszkaniowych
 • rodzinnych
 • świadczeń i zasiłków
 • zatrudnienia i bezrobocia
 • dotyczących postępowania w urzędzie
 • własności i inne
 • Zapraszamy do punktów porad:

  Urząd Miejski w Grajewie
  Poradnictwo Grajewo
  ul. Strażacka 6a
  19-200 Grajewo

  poniedziałek 14:00 do 17:00
  środa 10:00 do 13:00

  Urząd Miejski w Sokółce
  Poradnictwo Sokółka
  Plac Kościuszki 1
  16-100 Sokółka
  Tel. 085/711-09-00; fax 085/711-09-11

  wtorek 14:00 do 17:00
  piątek 10:00 do 13:00